Головна
м.Київ, вул.Велика Житомирська, 33
+380 44 272-29-11
+380 44 279-18-99 (прес-служба)
Про Палату
ТПП України сьогодні

Торгово-промислова палата України відповідно до Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» - недержавна неприбуткова самоврядна організація, яка на добровільних засадах об`єднує юридичних осіб та громадян України, зареєстрованих як підприємці, а також їх об`єднання.

На цей час членами ТПП України є майже 10 тисяч господарюючих суб'єктів всіх форм власності.

Головне завдання Палати: створення сприятливих умов для підприємницької діяльності, сприяння всебічному розвитку науково-технічних і торговельних зв`язків між українськими підприємцями та їх зарубіжними партнерами, представлення інтересів її членів з питань господарської діяльності як в Україні, так і за її межами.

ТПП України виконує свої функції самостійно або через регіональні торгово-промислові палати, які діють на території Автономної Республіки Крим, в областях, містах Києві і Севастополі, а також через створені нею підприємства та інші організації, які вона об'єднує і діяльність яких координує.

Палати надають практичну допомогу підприємцям у проведенні торговельно-економічних операцій на внутрішньому та зовнішньому ринках, сприяють розвитку експорту українських товарів та послуг, для чого надають своїм членам широкий спектр професійних послуг, в тому числі консультаційних з питань зовнішньої торгівлі та оцінки ринків, проводять незалежну експертизу товарів, здійснюють оцінку рухомого і нерухомого майна, нематеріальних активів, надають послуги з штрихового кодування товарів, патентно-ліцензійні послуги, оформляють документацію з метою забезпечення захисту прав на інтелектуальну власність та ін. Палати надають українським та іноземним підприємцям ділову та юридичну інформацію, організовують семінари, конференції, виставки в Україні і за кордоном, забезпечують ділові переговори з економічних питань.

Торгово-промислова палата України і регіональні палати уповноважені Урядом України видавати сертифікати про походження товарів і карнети АТА, надають послуги, пов'язані з видачею зазначених документів.

ТПП України засвідчує обставини форс-мажору, а також торговельні та портові звичаї, заведені в Україні.

ТПП України веде Недержавний реєстр вітчизняних підприємств, фінансовий стан яких свідчить про їх надійність як партнерів у підприємницькій діяльності в Україні та за її межами. Реєстраційне свідоцтво, видане Палатою, підтверджує стабільний фінансовий стан підприємств, дає гарантію їх партнерам у тому, що таким підприємствам можна довіряти.

При ТПП України діють Міжнародний комерційний арбітражний суд, що отримав широке визнання в світі, Морська арбітражна комісія, Третейський арбітражний суд.

Структурним підрозділом ТПП України є Комітет з питань розвитку виробничої кооперації з підприємствами країн СНД. При Палаті функціонують галузеві комітети підприємців, які проводять незалежну експертизу нормативно-правових актів, що регулюють підприємницьку та зовнішньоекономічну діяльність, а також експертизу з питань, що стосуються прав та інтересів підприємців, готують від імені членів Палати пропозиції органам державної влади щодо їх вдосконалення.

ТПП України є членом Міжнародної торгової палати і Всесвітньої федерації палат, Асоціації торгово-промислових палат Європи, Ділової ради Чорноморського економічного співтовариства, Асоціації ТПП Центральної Європейської Ініціативи.

ТПП України має в 11 країнах світу своїх представників, підтримує партнерські зв'язки з аналогічними національними та регіональними структурами майже у 90 країнах світу.

З метою сприяння розвитку міжнародних економічних зв'язків ТПП України створює зі своїми закордонними партнерами спільні дорадчі органи - ділові ради, змішані торгові палати. Представники Палати входять до складу 69 міжурядових комісій з питань торгово-економічного співробітництва, підкомісій і робочих груп в них.

Пропаганда діяльності ТПП України, підтримка її членів, сприяння розвитку підприємництва, інформування широких ділових кіл про зміни у податковому і митному законодавстві України, про стан на внутрішньому і зовнішньому ринках - завдання журналу «Діловий вісник». Регулярно про діяльність ТПП України на 5-му каналі українського телебачення інформує програма «Палата».

У ТПП УКРАЇНИ ОБГОВОРИЛИ КЛЮЧОВІ НАПРЯМКИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ДО 2025 РОКУ

Високотехнологічні галузі формують 6% ВВП і 5,5% експорту. Розвиток і підтримка вітчизняних високотехнологічних галузей є складовою частиною довгострокового процесу розбудови конкурентоздатної інноваційної економіки. Нормативно-правове регулювання розвитку промислового комплексу України, розробку та впровадження високих технологій обговорювали під час засідання Комітету з питань промислового партнерства і науково-виробничої кооперації при ТПП України.

29.06.2016

Докладніше...

ТПП УКРАЇНИ ІСТОТНО РОЗШИРИТЬ СВІЙ ВПЛИВ ЗА КОРДОНОМ

Відтепер у ТПП України з'явилися власні представники також в таких країнах, як Боснія і Герцеговина, Сербія, Італія, В'єтнам і Гана.

23.06.2016

Докладніше...

ГЕННАДІЙ ЧИЖИКОВ: «ЯКЩО БІЗНЕС ОБ'ЄДНАВСЯ, З НИМ НЕ МОЖНА НЕ РАХУВАТИСЯ»

Таку тезу президент Торгово-промислової палати України проголосив на конференції «Ефективний діалог заради розвитку: політика влади і порядок денний від бізнесу», що стартувала завдяки Центру міжнародного приватного підприємництва (СІРЕ). У ході заходу іноземні та вітчизняні експерти, лідери бізнес-асоціацій, представники влади та донорських організацій обговорювали, що таке «порядок денний» від бізнесу для влади, як він може покращити життя підприємців у регіонах країни та як впровадити зарубіжний досвід в українських реаліях.

23.06.2016

Докладніше...

УКРАЇНА ТА ФІНЛЯНДІЯ ЗМІЦНЮЮТЬ ДІЛОВІ ЗВ'ЯЗКИ

«Для ТПП України вкрай важливий розвиток відносин України з країнами Євросоюзу. Протягом трьох років ми втратили зв'язок із багатьма ринками, але хотіли б відкрити для бізнесу нові - такі, як ринок Фінляндії. Наприклад, у Палаті діють програми з енергозбереження та «зеленої» економіки. У цих сферах ми можемо об'єднати зусилля», - підкреслив Геннадій Чижиков у ході зустрічі з послом Фінляндії в Україні Юхой Віртаненом.

22.06.2016

Докладніше...

ТПП УКРАЇНИ СПІВПРАЦЮЄ З ПРОЕКТОМ ЮНІДО/ГЕФ «ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ В ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ»

Зниження собівартості продукції, збільшення обсягу виробництва, дотримання екологічних норм, підвищення конкурентоспроможності - все це досягається завдяки впровадженню на промисловому підприємстві систем енергоменеджменту. Практика показує, що на підприємствах, які використовують системи енергоменеджменту, за мінімальних капіталовкладень протягом перших років відбувається зростання енергоефективності у межах 10-20%.

21.06.2016

Докладніше...

ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА: ДІАЛОГ ІЗ ЗАПОРІЗЬКИМ БІЗНЕСОМ

17 червня, під час робочого візиту до Запоріжжя, президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков зустрівся з керівниками місцевих компаній - членами Палати, що є провідними експортерами регіону.

17.06.2016

Докладніше...

«РЕАЛІЗАЦІЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МСП Є ДІЙСНО ВИКЛИКОМ ДЛЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ», - ГЕННАДІЙ ЧИЖИКОВ

На сьогодні 38% малих і середніх підприємств України є активними на міжнародному рівні. У ЄС МСП становлять 80% від загальної кількості фірм, що займаються експортом і дають більше третини всього експорту країн співтовариства. Їх основними експортними товарами та послугами є технологічне обладнання (19%), промислові товари (17%), будівництво (12%), меблі (8%), текстиль (8%). Щорічна конференція USAID Україна «Розвиток українського бізнес-середовища від усвідомлення викликів до конкретних дій» об'єднала представників влади й економістів для обговорення ключових тем, що стосуються взаємодії влади та бізнесу.

16.06.2016

Докладніше...

версія для друку