Головна
м.Київ, вул.Велика Житомирська, 33
+380 44 272-29-11
+380 44 279-18-99 (прес-служба)
Про Палату
ТПП України сьогодні

Торгово-промислова палата України відповідно до Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» - недержавна неприбуткова самоврядна організація, яка на добровільних засадах об`єднує юридичних осіб та громадян України, зареєстрованих як підприємці, а також їх об`єднання.

На цей час членами ТПП України є понад 8,5 тисяч господарюючих суб'єктів всіх форм власності.

Головне завдання Палати: створення сприятливих умов для підприємницької діяльності, сприяння всебічному розвитку науково-технічних і торговельних зв`язків між українськими підприємцями та їх зарубіжними партнерами, представлення інтересів її членів з питань господарської діяльності як в Україні, так і за її межами.

ТПП України виконує свої функції самостійно або через регіональні торгово-промислові палати, які діють на території Автономної Республіки Крим, в областях, містах Києві і Севастополі, а також через створені нею підприємства та інші організації, які вона об'єднує і діяльність яких координує.

Палати надають практичну допомогу підприємцям у проведенні торговельно-економічних операцій на внутрішньому та зовнішньому ринках, сприяють розвитку експорту українських товарів та послуг, для чого надають своїм членам широкий спектр професійних послуг, в тому числі консультаційних з питань зовнішньої торгівлі та оцінки ринків, проводять незалежну експертизу товарів, здійснюють оцінку рухомого і нерухомого майна, нематеріальних активів, надають послуги з штрихового кодування товарів, патентно-ліцензійні послуги, оформляють документацію з метою забезпечення захисту прав на інтелектуальну власність та ін. Палати надають українським та іноземним підприємцям ділову та юридичну інформацію, організовують семінари, конференції, виставки в Україні і за кордоном, забезпечують ділові переговори з економічних питань.

Торгово-промислова палата України і регіональні палати уповноважені Урядом України видавати сертифікати про походження товарів і карнети АТА, надають послуги, пов'язані з видачею зазначених документів.

ТПП України засвідчує обставини форс-мажору, а також торговельні та портові звичаї, заведені в Україні.

ТПП України веде Недержавний реєстр вітчизняних підприємств, фінансовий стан яких свідчить про їх надійність як партнерів у підприємницькій діяльності в Україні та за її межами. Реєстраційне свідоцтво, видане Палатою, підтверджує стабільний фінансовий стан підприємств, дає гарантію їх партнерам у тому, що таким підприємствам можна довіряти.

При ТПП України діють Міжнародний комерційний арбітражний суд, що отримав широке визнання в світі, Морська арбітражна комісія, Третейський арбітражний суд.

При Палаті функціонують галузеві комітети підприємців, які проводять незалежну експертизу нормативно-правових актів, що регулюють підприємницьку та зовнішньоекономічну діяльність, а також експертизу з питань, що стосуються прав та інтересів підприємців, готують від імені членів Палати пропозиції органам державної влади щодо їх вдосконалення.

ТПП України є членом Міжнародної торгової палати і Всесвітньої федерації палат, Асоціації торгово-промислових палат Європи, Ділової ради Чорноморського економічного співтовариства, Асоціації ТПП Центральної Європейської Ініціативи.

ТПП України має в 25 країнах світу своїх представників, підтримує партнерські зв'язки з аналогічними національними та регіональними структурами майже у 90 країнах світу.

З метою сприяння розвитку міжнародних економічних зв'язків ТПП України створює зі своїми закордонними партнерами спільні дорадчі органи - ділові ради, змішані торгові палати. Представники Палати входять до складу 69 міжурядових комісій з питань торгово-економічного співробітництва, підкомісій і робочих груп в них.

Пропаганда діяльності ТПП України, підтримка її членів, сприяння розвитку підприємництва, інформування широких ділових кіл про зміни у податковому і митному законодавстві України, про стан на внутрішньому і зовнішньому ринках - завдання журналу «Діловий вісник». Регулярно про діяльність ТПП України на 5-му каналі українського телебачення інформує програма «Палата».

ПЛОДОВО-ЯГІДНИЙ РИНОК УКРАЇНИ ПОТРЕБУЄ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ

За статистикою, в Україні 230 тисяч гектарів садів. Україна здатна нагодувати ягодами та фруктами весь світ, але низькі темпи розвитку плодово-ягідної галузі ледь дозволять покрити потреби внутрішнього ринку в найближчому майбутньому. За ефективного управління, державної підтримки та чітко визначеного й діючого законодавства садівництво та ягідництво спроможне приносити більше прибутку, ніж вирощування овочевих чи зернових культур. У разі збільшення обороту продукції хоча б удвічі, українські садоводи можуть повністю задовольнити потреби внутрішнього ринку та наповнити не тільки європейський, а й стати одним із основних гравців на світовому ринку. Про це йшлося під час форуму «Плоди та ягоди - 2017», який Торгово-промислова палата України провела спільно з асоціацією «Укрсадпром».

22.02.2017

Докладніше...

МІЖНАРОДНИЙ УРЯДОВИЙ ДІАЛОГ ПОКРАЩИТЬ ШАНСИ ВИХОДУ УКРАЇНСЬКИХ ВИРОБНИКІВ НА РИНОК САУДІВСЬКОЇ АРАВІЇ

У квітні 2017 року у Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) вп'яте відбудеться спільне засідання Міжурядової українсько-саудівської комісії з торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва. Шляхи пожвавлення торговельно-економічних відносин і найбільш перспективні галузі для співпраці обговорили під час засідання української частини Українсько-Саудівської ділової ради при ТПП України.

20.02.2017

Докладніше...

ТПП УКРАЇНИ ПЛАНУЄ ЗАЛУЧИТИ ІНСТВЕСТИЦІЇ БІЗНЕСУ НИЖНЬОСІЛЕЗЬКОГО ВОЄВОДСТВА

Обмін досвідом у веденні бізнесу між Нижньою Сілезією (Польща) та окремими регіонами України, створення україно-польских компаній, інвестування у будівництво та ремонт автошляхів в Україні - питання, які цікавлять підприємців Нижньосілезького воєводства. Республіка Польща посідає перше місце серед країн Європейського Союзу за обсягами імпорту продукції українських підприємств. Нові напрями взаємодії з польскими компаніями, спільні заходи, бізнес-місії українських підприємців до Нижньої Сілезії (Польща) обговорили під час зустрічі у ТПП України президент Геннадій Чижиков і маршал Нижньосілезького воєводства Цезарі Пшибильскі та представники Агентства економічного співробітництва регіону.

16.02.2017

Докладніше...

ПІДПРИЄМЦІ ЗАКЛИКАЮТЬ ВЛАДУ ДООПРАЦЮВАТИ ПРОЕКТ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МСП - 2020

16 лютого закінчується термін внесення пропозицій до Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року, оприлюдненої місяць тому на сайті Міністерства економічного розвитку України. Торгово-промислова палата України в рамках засідання комітету підприємців малого та середнього бізнесу зібрала критичні зауваження та пропозиції від підприємців, які направила до органів влади.

15.02.2017

Докладніше...

ГЕННАДІЙ ЧИЖИКОВ: «НА БАЗІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ТПП БУДЕ СТВОРЕНА СУЧАСНА ІНФРАСТРУКТУРА ПІДТРИМКИ МСП»

«На плечах Дніпропетровської торгово-промислової палати величезна відповідальність, оскільки це чи не єдина організація регіону, яка може об'єднати бізнес. На часі думати про нову модель організації, виходячи з потреб бізнесу, сучасних тенденцій», - зазначив президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков на засіданні Ради Дніпропетровської торгово-промислової палати.

15.02.2017

Докладніше...

ЩО ПОВИННА ЗРОБИТИ УКРАЇНА, ЩОБ СТАРТАПИ ПОЧАЛИ ПРИНОСИТИ ЇЙ ДОХОДИ?

Досвід стрімкого розвитку ІТ-стартапів Ізраїлю може стати добрим прикладом для стартаперів України. Ізраїльські компанії зацікавлені в українському ринку та готові інвестувати. Нові напрями співробітництва з ізраїльськими компаніями, спільні заходи, делегації українських підприємців до Ізраїлю обговорили під час засідання комітету з електронних комунікацій при ТПП України представники українського ІТ-сектора, Держслужби з надзвичайних ситуацій і Торговельної й економічної місії Посольства Ізраїлю в Україні.

14.02.2017

Докладніше...

ЯКІСНИЙ ПРОРИВ У РЕГУЛЯТОРНІЙ ПОЛІТИЦІ: УКРАЇНА НА П'ЯТІЙ СХОДИНЦІ У РЕЙТИНГУ СВІТОВОГО БАНКУ

На сьогодні є прогалина у взаємодії влади та бізнесу, що негативно впливає на розвиток МСБ у цілому. Це підкреслили учасники заходу «Громадське обговорення результатів реалізації державної регуляторної політики та дерегуляції у сфері господарської діяльності», організованого Державною регуляторною службою, ТПП України та програмою USAID «Лідерство в економічному самоврядуванні». Вирішувати цю проблему активно будуть ТПП України разом із ДРС. Пріоритетами на наступний рік визначено забезпечення неухильного дотримання оновленої Методики аналізу впливу регуляторного акта, продовження проведення навчальних заходів для фахівців центральних і місцевих органів виконавчої влади та проведення роботи, спрямованої на підвищення якості підготовки проектів регуляторних актів.

14.02.2017

Докладніше...

версія для друку