Головна
м.Київ, вул.Велика Житомирська, 33
+380 44 272-29-11
+380 44 279-18-99 (прес-служба)
Про Палату
ТПП України сьогодні

Торгово-промислова палата України відповідно до Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» - недержавна неприбуткова самоврядна організація, яка на добровільних засадах об`єднує юридичних осіб та громадян України, зареєстрованих як підприємці, а також їх об`єднання.

На цей час членами ТПП України є майже 10 тисяч господарюючих суб'єктів всіх форм власності.

Головне завдання Палати: створення сприятливих умов для підприємницької діяльності, сприяння всебічному розвитку науково-технічних і торговельних зв`язків між українськими підприємцями та їх зарубіжними партнерами, представлення інтересів її членів з питань господарської діяльності як в Україні, так і за її межами.

ТПП України виконує свої функції самостійно або через регіональні торгово-промислові палати, які діють на території Автономної Республіки Крим, в областях, містах Києві і Севастополі, а також через створені нею підприємства та інші організації, які вона об'єднує і діяльність яких координує.

Палати надають практичну допомогу підприємцям у проведенні торговельно-економічних операцій на внутрішньому та зовнішньому ринках, сприяють розвитку експорту українських товарів та послуг, для чого надають своїм членам широкий спектр професійних послуг, в тому числі консультаційних з питань зовнішньої торгівлі та оцінки ринків, проводять незалежну експертизу товарів, здійснюють оцінку рухомого і нерухомого майна, нематеріальних активів, надають послуги з штрихового кодування товарів, патентно-ліцензійні послуги, оформляють документацію з метою забезпечення захисту прав на інтелектуальну власність та ін. Палати надають українським та іноземним підприємцям ділову та юридичну інформацію, організовують семінари, конференції, виставки в Україні і за кордоном, забезпечують ділові переговори з економічних питань.

Торгово-промислова палата України і регіональні палати уповноважені Урядом України видавати сертифікати про походження товарів і карнети АТА, надають послуги, пов'язані з видачею зазначених документів.

ТПП України засвідчує обставини форс-мажору, а також торговельні та портові звичаї, заведені в Україні.

ТПП України веде Недержавний реєстр вітчизняних підприємств, фінансовий стан яких свідчить про їх надійність як партнерів у підприємницькій діяльності в Україні та за її межами. Реєстраційне свідоцтво, видане Палатою, підтверджує стабільний фінансовий стан підприємств, дає гарантію їх партнерам у тому, що таким підприємствам можна довіряти.

При ТПП України діють Міжнародний комерційний арбітражний суд, що отримав широке визнання в світі, Морська арбітражна комісія, Третейський арбітражний суд.

Структурним підрозділом ТПП України є Комітет з питань розвитку виробничої кооперації з підприємствами країн СНД. При Палаті функціонують галузеві комітети підприємців, які проводять незалежну експертизу нормативно-правових актів, що регулюють підприємницьку та зовнішньоекономічну діяльність, а також експертизу з питань, що стосуються прав та інтересів підприємців, готують від імені членів Палати пропозиції органам державної влади щодо їх вдосконалення.

ТПП України є членом Міжнародної торгової палати і Всесвітньої федерації палат, Асоціації торгово-промислових палат Європи, Ділової ради Чорноморського економічного співтовариства, Асоціації ТПП Центральної Європейської Ініціативи.

ТПП України має в 11 країнах світу своїх представників, підтримує партнерські зв'язки з аналогічними національними та регіональними структурами майже у 90 країнах світу.

З метою сприяння розвитку міжнародних економічних зв'язків ТПП України створює зі своїми закордонними партнерами спільні дорадчі органи - ділові ради, змішані торгові палати. Представники Палати входять до складу 69 міжурядових комісій з питань торгово-економічного співробітництва, підкомісій і робочих груп в них.

Пропаганда діяльності ТПП України, підтримка її членів, сприяння розвитку підприємництва, інформування широких ділових кіл про зміни у податковому і митному законодавстві України, про стан на внутрішньому і зовнішньому ринках - завдання журналу «Діловий вісник». Регулярно про діяльність ТПП України на 5-му каналі українського телебачення інформує програма «Палата».

ВІТЧИЗНЯНІ МСП ОДЕРЖАТЬ ДОПОМОГУ У РАМКАХ ПРОДОВЖЕННЯ ДАТСЬКОЇ ПРОГРАМИ СУСІДСТВА

Україна належала до пріоритетних країн, отримуючи протягом останніх років зростаючу допомогу за Датською програмою сусідства (DANEP). ТПП України відвідали представники датської консалтингової компанії «Тана Копенгаген» на чолі з керівником підгрупи з питань сталого економічного розвитку Мімі Гронбек, щоб визначити актуальні напрями допомоги у наступній п'ятирічній фазі програми у сферах ефективного управління та сталого економічного зростання.

18.01.2017

Докладніше...

ТПП УКРАЇНИ ПРОВЕДЕ ФОРУМ, ЩО ДОПОМОЖЕ ВІТЧИЗНЯНИМ ПІДПРИЄМЦЯМ ЗНАЙТИ БІЗНЕС-ПАРТНЕРІВ У КОРЕЇ

У квітні цього року ТПП України планує провести III Україно-корейський бізнес-форум у Сеулі. Про це йшлося під час робочої зустрічі, присвяченій пошукам шляхів активізації україно-корейського співробітництва, за участю посла Республіки Корея в Україні Лі Янг Гу і радника міністра аграрної політики та продовольства України, керівника проектів, що захищають інтереси українських виробників на іноземних ринках, Владислави Рутицької.

17.01.2017

Докладніше...

ЗРОСТАННЯ ВВП МОЖЛИВЕ ЛИШЕ ЗА РАХУНОК ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

Упродовж 2017-2020 рр. Україна повинна виконати амбітне завдання - домогтися сталості рівня загального постачання первинних енергоносіїв (ЗППЕ) за зростання ВВП. У результаті реалізації нової енергетичної стратегії планується досягти зниження енергоємності ВВП більш ніж удвічі до 2035 року за підвищення ЗППЕ лише на рівні 11%. Члени комітету підприємців у сфері енергоефективності обговорили проект енергетичної стратегії України до 2035 року. На їхню думку, він вимагає суттєвого доопрацювання, а прийняття нової енергетичної стратегії у такому вигляді тільки законсервує негативні тенденції в енергетиці України та дасть хибні орієнтири суспільству і потенційним інвесторам цього сектора. Нині вони готують зауваження до проекту, які згодом надішлють відповідним органам влади.

13.01.2017

Докладніше...

КОМІТЕТИ ПІДПРИЄМЦІВ ПРИ ТПП - ГОЛОВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ПІДТРИМКИ БІЗНЕСУ

За результатами роботи комітетів і фахівців ТПП України опрацьовано десятки нормативно-правових актів та подано пропозиції щодо їх удосконалення з позицій дерегуляції бізнес-діяльності та покращення умов ведення бізнесу в Україні. Серед основних досягнень та ініціатив комітетів, які вдалося реалізувати й якими можемо пишатися, - скасування ліцензії на оптовий продаж алкоголю для малого бізнесу, відтермінування перереєстрації неприбуткових організацій, внесення змін до чинного законодавства й обмеження інформації, яку дозволено розміщувати аптечним закладам на своїх логотипах і зовнішній рекламі. Про це йшлося на зустрічі голів комітетів із керівництвом ТПП України, під час якої їм подякували за активну роботу та запропонували підбити підсумки й затвердити подальші плани.

27.12.2016

Докладніше...

КОМІТЕТ ПРИ ТПП УКРАЇНИ РОЗРОБИВ ПРОЕКТ АВІАЦІЙНИХ ПРАВИЛ

Авіаційній галузі потрібні правила доступу на ринок наземного обслуговування. До цього часу в Україні немає нормативного документа, що регулює дане питання. Результатом пасивності нашого регулятора стали численні конфлікти і зловживання, дискримінація та спотворення конкуренції. Авіаційний комітет при ТПП України взяв на себе ініціативу зблизити позиції і допомогти регулятору створити якісний документ, що справедливо збалансує інтереси всіх суб'єктів ринку. На думку членів комітету, він є відображенням консолідованої думки основних гравців галузі і повинен бути прийнятий регулятором за основу.

27.12.2016

Докладніше...

ТПП УКРАЇНИ І УКРАЇНСЬКА ВСЕСВІТНЯ КООРДИНАЦІЙНА РАДА ЗВЕРНУЛИСЯ ДО ПРЕМ'ЄР-МІНІСТРА УКРАЇНИ З ПРОХАННЯМ ПІДТРИМАТИ ПРОВЕДЕННЯ БІЗНЕС-ФОРУМУ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ

Торгово-промислова палата України разом із Українською Всесвітньою Координаційною Радою звернулась до Володимира Гройсмана з проханням підтримати проведення в Києві запланованого на травень 2017 року бізнес-форуму української діаспори за участю представників ділових кіл України.

26.12.2016

Докладніше...

КОМІТЕТ З ЕЛЕКТРОННИХ КОМУНІКАЦІЙ ПРИ ТПП УКРАЇНИ ПРОЗВІТУВАВ ПРО СВОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ

За 2016 рік комітет провів 7 засідань, круглий стіл та експертні дебати. Основні напрями його діяльності в році, що минає - становлення й організаційна робота комітету, налагодження діалогу бізнес-влада, усунення технічних бар'єрів розвитку бізнесу, переведення послуг системи ТПП в електронну форму, адаптація законодавства України до умов ЄС, цифрова просвіта тощо.

23.12.2016

Докладніше...

версія для друку