Головна
м.Київ, вул.Велика Житомирська, 33
+380 44 272-29-11
+380 44 279-18-99 (прес-служба)
Про Палату
ТПП України сьогодні

Торгово-промислова палата України відповідно до Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» - недержавна неприбуткова самоврядна організація, яка на добровільних засадах об`єднує юридичних осіб та громадян України, зареєстрованих як підприємці, а також їх об`єднання.

На цей час членами ТПП України є майже 10 тисяч господарюючих суб'єктів всіх форм власності.

Головне завдання Палати: створення сприятливих умов для підприємницької діяльності, сприяння всебічному розвитку науково-технічних і торговельних зв`язків між українськими підприємцями та їх зарубіжними партнерами, представлення інтересів її членів з питань господарської діяльності як в Україні, так і за її межами.

ТПП України виконує свої функції самостійно або через регіональні торгово-промислові палати, які діють на території Автономної Республіки Крим, в областях, містах Києві і Севастополі, а також через створені нею підприємства та інші організації, які вона об'єднує і діяльність яких координує.

Палати надають практичну допомогу підприємцям у проведенні торговельно-економічних операцій на внутрішньому та зовнішньому ринках, сприяють розвитку експорту українських товарів та послуг, для чого надають своїм членам широкий спектр професійних послуг, в тому числі консультаційних з питань зовнішньої торгівлі та оцінки ринків, проводять незалежну експертизу товарів, здійснюють оцінку рухомого і нерухомого майна, нематеріальних активів, надають послуги з штрихового кодування товарів, патентно-ліцензійні послуги, оформляють документацію з метою забезпечення захисту прав на інтелектуальну власність та ін. Палати надають українським та іноземним підприємцям ділову та юридичну інформацію, організовують семінари, конференції, виставки в Україні і за кордоном, забезпечують ділові переговори з економічних питань.

Торгово-промислова палата України і регіональні палати уповноважені Урядом України видавати сертифікати про походження товарів і карнети АТА, надають послуги, пов'язані з видачею зазначених документів.

ТПП України засвідчує обставини форс-мажору, а також торговельні та портові звичаї, заведені в Україні.

ТПП України веде Недержавний реєстр вітчизняних підприємств, фінансовий стан яких свідчить про їх надійність як партнерів у підприємницькій діяльності в Україні та за її межами. Реєстраційне свідоцтво, видане Палатою, підтверджує стабільний фінансовий стан підприємств, дає гарантію їх партнерам у тому, що таким підприємствам можна довіряти.

При ТПП України діють Міжнародний комерційний арбітражний суд, що отримав широке визнання в світі, Морська арбітражна комісія, Третейський арбітражний суд.

Структурним підрозділом ТПП України є Комітет з питань розвитку виробничої кооперації з підприємствами країн СНД. При Палаті функціонують галузеві комітети підприємців, які проводять незалежну експертизу нормативно-правових актів, що регулюють підприємницьку та зовнішньоекономічну діяльність, а також експертизу з питань, що стосуються прав та інтересів підприємців, готують від імені членів Палати пропозиції органам державної влади щодо їх вдосконалення.

ТПП України є членом Міжнародної торгової палати і Всесвітньої федерації палат, Асоціації торгово-промислових палат Європи, Ділової ради Чорноморського економічного співтовариства, Асоціації ТПП Центральної Європейської Ініціативи.

ТПП України має в 11 країнах світу своїх представників, підтримує партнерські зв'язки з аналогічними національними та регіональними структурами майже у 90 країнах світу.

З метою сприяння розвитку міжнародних економічних зв'язків ТПП України створює зі своїми закордонними партнерами спільні дорадчі органи - ділові ради, змішані торгові палати. Представники Палати входять до складу 69 міжурядових комісій з питань торгово-економічного співробітництва, підкомісій і робочих груп в них.

Пропаганда діяльності ТПП України, підтримка її членів, сприяння розвитку підприємництва, інформування широких ділових кіл про зміни у податковому і митному законодавстві України, про стан на внутрішньому і зовнішньому ринках - завдання журналу «Діловий вісник». Регулярно про діяльність ТПП України на 5-му каналі українського телебачення інформує програма «Палата».

ПРИ ТПП УКРАЇНИ СТВОРЯТЬ КОМІТЕТ З ПИТАНЬ БІЗНЕСУ ІЗ ЗОНИ АТО

Створити комітет з питань бізнесу із зони АТО, організувати восени цього року форум з питань АТО за участі країн, які знаходяться у стані збройних конфліктів або нещодавно їх пережили - такі рішення були прийняті за результатами круглого столу, присвяченому проблемам бізнесу із непідконтрольних територій, що відбувся у ТПП України.

21.07.2016

Докладніше...

ПОЛЬСЬКІ ПАРТНЕРИ АКТИВНО ПІДТРИМУЮТЬ РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ

Із дводенним візитом у Києві побувала делегація Всепольської господарської палати. У перший день відбулася зустріч із заступником міністра економічного розвитку і торгівлі, торговим представником України Наталією Микольською. Пані Микольська запросила Торгово-промислову палату України та Польську господарську палату долучитися до підготовки засідання міжурядової комісії країн, яке планується на осінь цього року у Варшаві. Після Міністерства партнери Палат зібралися у ТПП України, де обмінялися думками щодо проблем і перспектив двостороннього торговельно-економічного співробітництва.

20.07.2016

Докладніше...

РОЗВИТОК РИНКУ ЕКО- ТА ОРГАНІЧНИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

Екологічна й органічна стандартизація, сертифікація та маркування продукції, зокрема продуктів харчування, є актуальними питаннями для агропромислового комплексу та харчової промисловості, оскільки вони пов'язані з ефективним використанням ресурсів, модернізацією виробництва, зменшенням впливів на довкілля та здоров'я людини, посиленням потенціалу конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника.

19.07.2016

Докладніше...

ПЕРЕРОБКА СМІТТЯ МОЖЕ СТАТИ ПРИБУТКОВИМ БІЗНЕСОМ

Практика поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ) в Україні свідчить про відсутність захисту населення і навколишнього середовища від їх негативного впливу майже в усіх областях України й є національною проблемою. Більшість українських населених пунктів продовжують інтенсивно використовувати полігони, технічний стан яких у багатьох регіонах не відповідає встановленим технічним та екологічним вимогам.

15.07.2016

Докладніше...

КРИПТОВАЛЮТА - ГРОШІ МАЙБУТНЬОГО?

Ключовою перевагою використання криптовалюти населенням України є спрощення транскордонних платежів і доступ малого та середнього бізнесу до міжнародних ринків збуту. Багато дискусій відбувається щодо створення єдиної криптовалюти. Домовленість із торгово-промисловими підприємствами дає надію, що електронна валюта може стати актуальною при придбанні та продажу послуг. Багато хто вже побачив потенціал нової валюти, а активні користувачі Інтернету вирішують інвестувати саме в цю валюту.

14.07.2016

Докладніше...

УКРАЇНСЬКІ РЕФОРМИ: ПОДАТКИ ТА ЕКОНОМІКА

Перше широке обговорення нового проекту податкової реформи за участю бізнесу, парламентаріїв, представників міністерств й експертів відбулося в ТПП України. Ініціатором діалогу виступила новоутворена коаліція галузевих і регіональних бізнес-об'єднань «Громадська платформа «Податки для економічної свободи». Підприємства реального сектора економіки вперше отримали можливість вислухати пропозиції уряду та висловити, не на мітингах, свої зауваження й очікування.

13.07.2016

Докладніше...

АВІАЦІЙНИЙ ЗБІР: БУТИ ЧИ НЕ БУТИ?

Круглий стіл на тему: «Державні авіаційні збори» пройшов у ТПП України в рамках засідання Комітету підприємців у сфері транспорту. Основні питання обговорення - доцільність додаткового оподаткування повітряних перевезень і його вплив на темпи розвитку галузі, а також правове регулювання державних авіаційних зборів.

13.07.2016

Докладніше...

версія для друку