Головна
м.Київ, вул.Велика Житомирська, 33
+380 44 272-29-11
+380 44 279-18-99 (прес-служба)
Послуги
Видача сертифікатів про походження товарів
НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ
ВИКОНАВЕЦЬ
Підтвердження походження українських товарів і видача сертифікатів походження при експорті товарів:
 • сертифікат походження загальної форми англійською мовою;
 • сертифікат походження загальної форми (російською мовою) для експорту товарів до країн СНД у випадку невиконання умов Правил1, 2;
 • cертифікат (СТ-1) для експорту товарів до країн СНД при виконанні умов Правил1, 2;
 • преференційний сертифікат (форма "А") в рамках Генеральної системи преференцій (країни ЄС, Японія, Туреччина);
 • преференційний сертифікат EUR.1 для експорту товарів до Республіки Македонія;
 • сертифікат походження форми У-1 (діє в межах митної території України);
 • сертифікат походження для преференційних товарів, що експортуються до Мексики;
 • сертифікат походження послуг;
 • сертифікат вільного продажу.
 
1) - Правила визначення країни походження товарів, затверджені Рішенням Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав від 20 листопада 2000 року
2) - Правила визначення країни походження товарів, прийняті Рішенням Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав від 20 листопада 2009 року

Для отримання сертифіката необхідно:

I. Оформити:

 • заявку-декларацію на отримання Сертифіката походження товарів/послуг
  або
 • заявку на отримання Сертифіката вільного продажу

II. Надати наступні документи (перелік є рекомендований і може замінюватися):

1. Для сертифікації походження товарів:

1.1. Документи, що підтверджують реєстрацію експортера та факт експорту товару українського походження (залежно від виду відправки):

 • контракт;
 • митна декларація з позначками митниці (у разі видачі сертифіката згодом);
 • товаросупроводжувальні документи (коносамент, рахунок-фактура, інвойс, штурманська розписка тощо);
 • специфікація;
 • договір на експедиційні послуги, доручення від експортера до експедитора, згідно якого він має право подавати заявку-декларацію, надавати необхідні документи та засвідчувати сертифікати;
 • вантажна інструкція;
 • здавальний акт порту;
 • свідоцтво про державну реєстрацію платника податків (для експортера);
 • картка реєстрації-обліку зовнішньоекономічного договору/контракту (у разі підлягання реєстрації зовнішньоекономічні договору/контракту в Міністерстві економіки та з питань європейської інтеграції України або в уповноважених ним органах).

1.2. Документи, що підтверджують українське походження товару:

1.2.1. Для всіх товарів, окрім сільгосппродукції та другорядних лісових ресурсів:

 • довідка про порядок виготовлення товару, яка складається не рідше одного разу на рік, а також в разі зміни джерел сировини, технологічного процесу тощо та містить інформацію про підприємство згідно зі Статутом:
  • перелік товарів, що виготовляє підприємство;
  • джерела надходження сировини та матеріалів, з яких виготовляють товари;
  • перелік основних технологічних операцій виробництва;
  • відомості про виробничі площі, обладнання та робочу силу;
 • документи про придбання сировини та матеріалів (договори, транспортні, розрахункові);
 • підтвердження виробника (сертифікат якості, паспорти, нормативна, технічна, технологічна документація, маркування на товарі тощо);
 • експертний висновок щодо коду товару за ТН ЗЕД/УКТЗЕД;
 • калькуляція, що містить дані про процентний вміст вартості імпортної (або невідомого походження) сировини та матеріалів у вартості кінцевого продукту (у разі експортування товару, що наведено в Переліку умов, виробничих і технологічних операцій, при виконанні яких товар вважається таким, що походить з тієї країни, в якій вони мали місце). Вартість товару в цьому випадку визначається на базі ціни франко-завод виробника товару. При розрахунках вартісних показників враховуються:
  • -для імпортованих матеріалів іноземного походження - митна вартість цих матеріалів при їх ввезенні в Україну, де здійснюється виробництво кінцевої продукції (підтверджується вантажною митною декларацією (ВМД) з відміткою української митниці), або, за документально підтвердженої ціною першого їх продажу в цій країні (платіжні документи);
  • -для кінцевого товару - ціна на умовах "франко-завод" ( "франко-склад").
  Розрахунок адвалерної частки (щодо іноземних компонентів) від вартості товару, що експортується, виконується за наступною формулою:
  Аін.ком. = Він./Вгот.тов. Х 100, де
  Аін.ком. - частка (адвалерна) іноземних компонентів у вартості готового продукту (%);
  Він. - вартість іноземних компонентів (в грошових одиницях) - митна вартість (згідно з ВМД) або за документально підтвердженої ціною першого їх продажу в Україні;
  Вгот.тов. - вартість готового товару (в грошових одиницях) на базі ціни франко-завод виробника товару;
 • ліцензія на експорт (у разі, якщо товар підпадає під спеціальний режим імпорту /експорту);
 • для цілей виконання закону України «Про електроенергетику» - ліцензія на здійснення господарської діяльності з виробництва електричої енергії або ліцензія на здійснення господарської діяльності з комбінованого виробництва електричної та теплової енергії.

1.2.2. Для сільгосппродукції та другорядних лісових ресурсів:

 1. Сільгосппродукція, що відправляється теплохідними партіями (в т.ч. зернові/олійні культури та продукти їх переробки):
  • документи або реєстр документів на придбання товару експортером, лист від експортера, в якому перераховано області України, де вирощені зернові (олійні) культури, а в разі придбання на біржі - біржевий контракт;
  • договір комісії та акт прийому-передачі (у випадку, якщо відправка пов'язана договором комісії) або документи про придбання товару тощо;
  • реєстр з/д (т/т) накладних (надається разом із зазначеними у ньому накладними);
  • сертифікати якості (чи реєстр) або сертифікати Державної хлібної інспекції (чи їх реєстр) або фітосанітарні сертифікати;
 2. Сільгосппродукція та продукція, яка заготовлюється і відправляється іншими видами транспорту (в т.ч. фрукти, овочі, горіхи тощо):

  для виробників:
  • основні документи:
   • довідка виробника про порядок вирощування (виробництва) продукції з відомостями про площу ділянок та якими культурами засадженні (кількість га), де вирощена продукція, середня врожайність з 1 га, населений пункт (повна назва, де знаходяться посівні площі та до якої сільської ради вони відносяться), наявність сільськогосподарської техніки та робочої сили, необхідних для обробки цих угідь;
   • довідка сільської ради або Держкомзему, або документи про власність чи про наявність земельної ділянки, або договори оренди паїв для вирощування продукції;
  • додаткові документи (за наявністю):
   • сертифікати якості (чи реєстр) або фітосанітарні сертифікати; або
   • довідки форми 3-дф, або довідки форм 4-сг, або 29-сг, або 37-сг, з відміткою Державної служби статистики України;
  для експортерів:
  • основні документи:
   • довідка виробника про порядок вирощування (виробництва) продукції з відомостями про площу ділянок та якими культурами засадженні (кількість га), де вирощена продукція, середня врожайність з 1 га, населений пункт (повна назва, де знаходяться посівні площі та до якої сільської ради вони відносяться), наявність сільськогосподарської техніки та робочої сили, необхідних для обробки цих угідь; або
   • акти закупівлі сільгосппродукції або реєстри закупівельних актів. У разі закупівлі сільгосппродукції на оптових ринках - довідки про закупівлю на ринку у виробників чи посередників, акти закупівлі;
   • документи або реєстр документів на придбання товару експортером, де зазначено в якій області України вирощені культури;
   • транспортні документи (з/д накладні (чи реєстр) або товаротранспортні накладні тощо)
  • додаткові документи (за наявністю):
   • сертифікати якості (чи реєстр) або фітосанітарні сертифікати; або
   • довідки форми 3-дф, або довідки форм 4-сг, або 29-сг, або 37-сг, з відміткою Державної служби статистики України;
   • довідки сільської ради
 3. Другорядні лісові ресурси:
  • лісовий квиток;
  • сертифікат про вміст радіоактивних речовин в продукції;
  • фітосанітарний сертифікат;
  • документи або реєстр документів на придбання товару експортером, де зазначено в якій області України вирощені культури, транспортні документи (накладні (чи реєстр) або товаротранспортні накладні тощо);
  • довідка з ОДПІ про сплату збору за спеціальне використання лісових ресурсів;
  • завірені копії лісового квитка (обов`язково) на лісові ресурси побічного користування (ягоди, гриби, дикорослі плоди, лікарські рослини тощо) та другорядні лісові матеріали (живиця, деревні соки тощо), згідно Лісового кодекса України та постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 761.

2. Для сертифікації походження послуг:

2.1. Документи, що підтверджують виконання та походження послуг:

 • статут підприємства та реєстраційні документи;
 • ліцензія на виконання послуг(якщо такі послуги підпадають під режим ліцензування);
 • штатний розпис підприємства;
 • довідка з державної організації про засоби, за допомогою яких виконують послуги (акти технічного огляду ДАІ тощо);
 • договори оренди рухомого та нерухомого майна, що забезпечують виконання послуг;
 • договори на виконання послуг;
 • довідка з банку про надходження коштів за виконання послуг;
 • опис послуг, що виконуються.

3. Для сертифікації вільного продажу:

 • установчі документи та свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності.
 • перелік товарів, на які необхідно оформити Сертифікат вільної торгівлі.
 • відомості про виробника товару - довідка про виробничу діяльність чи технологічний процес, за яким здійснюється виготовлення товару.
 • сертифікати якості, паспорти, маркування на товарі або тарі.
 • сертифікати відповідності товару.
 • ліцензія на виробництво товару (у передбачених законодавством випадках).
 • ідентифікаційний номер товару за міжнародною системою ЄАН - штрих-код (при наявності).
 • підтвердження про продаж товару на території України суб'єктам господарювання в Україні (2-3 покупцям, рахунки, платіжні документи та податкові накладні).

Які саме документи з вищезазначених мають бути надані Замовником разом з заявкою-декларацією визначає уповноважена особа торгово-промислової палати.

III. Сплатити за послугу.

Рахунок і додаткові консультації можна отримати в департаменті експертиз і сертифікації походження товарів

 

версія для друку