НОВИНИ

ВНЕСЕНО ЗМІНИ ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВІ ПАЛАТИ В УКРАЇНІ»

З 15.10.2014 року набув чинності Закон України від 02.10.2014 N 1669-VII «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» («Голос України» від 14.10.2014 N 197), яким внесені зміни до Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні».

В зв'язку з цим, суб'єктам малого підприємництва, визначеним в п.3. ст.55 Господарського Кодексу України як:
- підприємці, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України;
- юридичні особи, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України,

для отримання сертифіката про форс-мажорні обставини необхідно надати разом з заявою документи, які підтверджують цей статус, а саме:

1) належним чином засвідчену копію звіту про фінансові результати та сукупний дохід за попередній звітний період (календарний рік) (форма N 1-м та форма N 2-м);

2) належним чином засвідчену копію звіту з праці за попередній звітний період (календарний рік) або додаток 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (пункт 3.1 розділу III) та/або інші підтверджуючі цей факт документи;

3) документ, що підтверджує повноваження особи на отримання сертифіката та право підписання акта надання послуги (оригінал довіреності, належно засвідчену копію наказу, інше).© Торгово-промислова палата України
Украина, 01601, МСП, м.Київ, вул.Велика Житомирська, 33
Телефон: +380 44 272-29-11  Факс: +380 44 272-33-53
E-mail: ucci@ucci.org.ua   Web site: http://www.ucci.org.ua