(044) 584-28-24  
Velyka Zhytomyrska Str. 33, Kyiv, 01601, Ukraine

Представник ТПП України в ОАЕ

БАХТАРІ Хедаятолах
phone: + 971 50 864 1111