(044) 584-28-24  
Velyka Zhytomyrska Str. 33, Kyiv, 01601, Ukraine

UCCI Representative in Azerbaijan

Subhan MAMMADOV
phone: +99 45 0314 5589