(044) 584-28-24   
Velyka Zhytomyrska Str. 33, Kyiv, 01601, Ukraine

Housing and Public Utilities Issues Committee