(044) 584-28-24  
м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33

Права та обов'язки членів торгово-промислової палати

Члени Палати мають право:

  • брати участь із вирішальним голосом у роботі загальних зборів (конференції) регіональної палати;
  • обирати делегатів на з’їзд ТПП України;
  • обирати та бути обраними до керівних органів регіональної палати та Торгово-промислової палати України;
  • виносити на розгляд загальних зборів (конференції), Ради (Президії) регіональної палати, а також з’їзду, Ради та Президії Торгово-промислової палати України пропозиції з питань, що входять до сфери діяльності, відповідно, регіональної палати та ТПП України;
  • отримувати від регіональної палати та ТПП України сприяння у вирішенні питань, що стосуються їх діяльності;
  • користуватися послугами регіональної палати та ТПП України у першочерговому порядку та на пільгових умовах, що визначаються їх керівними органами;
  • отримувати безкоштовно друковані видання регіональних палат.

Члени Палати зобовязані:

  • активно сприяти реалізації статутних завдань і функцій Палати;
  • своєчасно сплачувати вступні та членські внески;
  • здійснювати свою діяльність за принципами поваги до партнера, добропорядності, не допускати випадків недобросовісної конкуренції.

Припинення членства в Палаті

Припинення членства в Палаті здійснюється на підставі письмової заяви до регіональної ТПП.

Член Палати, який не сплатив членські внески протягом року, може бути виключений із числа членів Палати.

У випадку невиконання членом Палати обов’язків, передбачених її Статутом, рішення про виключення  з числа членів Палати приймаються Президією ТПП України або керівними органами регіональних ТПП подальшим повідомленням ТПП України.

 

 

Медіа Партнери