(044) 584-28-24  
м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33

Сертифікація походження

Підтвердження походження українських товарів і видача сертифікатів походження при експорті товарів:
ДИРЕКЦІЯ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ ПОХОДЖЕННЯ

 • сертифікат походження загальної форми (англійською мовою) до країн ЄС;
 • сертифікат походження загальної форми (російською мовою) для експорту товарів до країн СНД у випадку невиконання умов Правил1,2,3
 • cертифікат (СТ-1) для експорту товарів до країн СНД при виконанні умов Правил1,2,3;
 • преференційний сертифікат (форма «А») в рамках Генеральної системи преференцій (країни ЄС, Японія, Туреччина);
 • преференційний сертифікат EUR.1 для експорту товарів до Республіки Македонія;
 • сертифікат походження форми У-1 (діє в межах митної території України);
 • сертифікат походження послуг;
 • сертифікат походження для преференційних товарів, що експортуються до Мексики;
 • сертифікат походження загальної форми (англійською мовою);
 • сертифікат вільного продажу.

1) Правила визначення країни походження товарів, затверджені Рішенням Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав від 20 листопада 2000 року
2) Правила визначення країни походження товарів, прийняті Рішенням Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав від 20 листопада 2009 року
3) Правила визначення країни походження товарів, прийняті Рішенням Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав від 24 вересня 1993 року


Для отримання сертифіката необхідно:

I. Оформити:

заявку-декларацію на отримання Сертифіката походження товарів/послуг у форматі Word або в електронному форматі за допомогою сайту https://apply.ucci.org.ua  або заявку на отримання Сертифіката вільного продажу або заявку на отримання Сертифіката вільного продажу при експорті до Алжиру.

 

II. Надати наступні документи (перелік є рекомендованим і може замінюватися):

1 Для сертифікації походження товарів

1.1 Документи, що підтверджують реєстрацію експортера та факт експорту товару українського походження (в залежності від виду відправки):

 • контракт;
 • митна декларація з позначками митниці, або товаросупровідні документи з позначками митниці перетину кордону, або у разі електронного декларування – електронне повідомлення митного органу про перетин кордону (у разі видачі сертифіката згодом);
 • товаросупроводжувальні документи (коносамент, рахунок-фактура, інвойс, штурманська розписка тощо);
 • специфікація;
 • договір на експедиційні послуги, доручення від експортера до експедитора, згідно якого він має право подавати заявку-декларацію, надавати необхідні документи та засвідчувати сертифікати;
 • вантажна інструкція;
 • здавальний акт порту;
 • доручення на навантаженняз додатком;
 • свідоцтво про державну реєстрацію платника податків (для експортера);

1.2 Документи, що підтверджують українське походження товару:

1.2.1 Для всіх товарів, окрім  відходів та брухту,сільгосппродукції та другорядних лісових ресурсів:

 • довідка про порядок виготовлення товару, яка складається не рідше одного разу на рік, а також в разі зміни джерел сировини, технологічного процесу тощо та містить інформацію про підприємство згідно зі Статутом:
 • перелік товарів, що виготовляє підприємство;
 • джерела надходження сировини та матеріалів, з яких виготовляють товари;
 • перелік основних технологічних операцій виробництва;
 • відомості про виробничі площі, обладнання та робочу силу;
 • документи про придбання сировини та матеріалів (договори, транспортні або накладні, розрахункові;
 • підтвердження виробника (сертифікат якості, паспорти, нормативна, технічна, технологічна документація, маркування на товарі тощо);
 • експертний висновок щодо коду товару за ТН ЗЕД/УКТЗЕД;
 • калькуляція, що містить дані про процентний вміст вартості імпортної (або невідомого походження) сировини та матеріалів у вартості кінцевого продукту (у разі експортування товару, що наведено в Переліку умов, виробничих і технологічних операцій, при виконанні яких товар вважається таким, що походить з тієї країни, в якій вони мали місце);
 • ліцензія на експорт (у разі, якщо товар підпадає під спеціальний режим імпорту /експорту);
 • для цілей виконання закону України «Про електроенергетику» - ліцензія на здійснення господарської діяльності з виробництва електричої енергії або ліцензія на здійснення господарської діяльності з комбінованого виробництва електричної та теплової енергії.

  1.2.2 Для сільгосппродукції та другорядних лісових ресурсів:

а) сільгосппродукція, що відправляється теплохідними партіями (в т.ч. зернові, олійні, бобові, зернобобові культури та продукти їх переробки):

 • документи або реєстр документів на придбання товару експортером, лист від експортера, в якому перераховано області України, де вирощені зернові, олійні, бобові, зернобобові культури, а в разі придбання на біржі - біржевий контракт;
 • договір комісії та акт прийому-передачі (у випадку, якщо відправка пов'язана з договором комісії) або документи про придбання товару тощо;
 • реєстр з/д (т/т) накладних (надається разом із зазначеними у ньому накладними) – за наявністю;
 • сертифікати якості (чи реєстр) або фітосанітарні або ветеринарні сертифікати;
 • для продуктів переробки - довідка виробника;

б)сільгосппродукція та продукція, яка заготовлюється і відправляється іншими видами транспорту (в т.ч. фрукти, овочі, горіхи тощо):

для виробників:

основні документи:

- довідка виробника про порядок вирощування (виробництва) продукції з відомостями про площу ділянок та якими культурами засадженні (кількість га), де вирощена продукція, середня врожайність з 1 га, населений пункт (повна назва, де знаходяться посівні площі та до якої сільської ради вони відносяться), наявність сільськогосподарської техніки та робочої сили, необхідних для обробки цих угідь;

- довідка сільської ради або Держкомзему, або документи про власність чи про наявність земельної ділянки, або договори оренди паїв для вирощування продукції;

документи (за наявністю):

- сертифікати якості (чи реєстр) абофітосанітарні сертифікати; або

- довідки форми 3-дф, або довідки форм 4-сг , або 29-сг, або 37-сг, з відміткою Державної служби статистики України;

для експортерів:

основні документи:

- довідка виробника про порядок вирощування (виробництва) продукції з відомостями про площу ділянок та якими культурами засадженні (кількість га), середня врожайність з 1га, населений пункт (повна назва, де знаходяться посівні площі та до якої сільської ради вони відносяться), наявність сільськогосподарської техніки та робочої сили, необхідних для обробки цих угідь; або

- акти закупівлі сільгосппродукції або реєстри закупівельних актів. У разі закупівлі сільгосппродукції на оптових ринках - довідки про закупівлю на ринку у виробників чи посередників, акти закупівлі;

- документи або реєстр документів на придбання товару експортером, де зазначено в якій області України вирощені культури;

- транспортні документи (з/д накладні (чи реєстр) або товаротранспортні накладні тощо);

додаткові документи (за наявністю):

- сертифікати якості (чи реєстр) абофітосанітарні сертифікати; або

- довідки форми 3-дф, або довідки форм 4-сг , або 29-сг, або 37-сг, з відміткою Державної служби статистики України;

- довідки сільської ради;

в)для другорядних лісових ресурсів:

 • лісовий квиток;
 • сертифікат про вміст радіоактивних речовин в продукції;
 • фітосанітарний сертифікат;
 • документи або реєстр документів на придбання товару експортером, де зазначено в якій області України вирощені культури, транспортні документи ( накладні (чи реєстр) або товаротранспортні накладні тощо);
 • довідка з ОДПІ про сплату збору за спеціальне використання лісових ресурсів;
 • завірені копії лісового квитка (обов'язково) на лісові ресурси побічного користування (ягоди, гриби, дикорослі плоди, лікарські рослини тощо) та другорядні лісові матеріали (живиця, деревні соки тощо), згідно Лісовому кодексу України та постанові Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 761.

1.2.3 Для відходів та брухту:

 • ) вироби, що були у використанні, зібрані в цій країні й придатні тільки для переробки на сировину:

  - витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців з інформацією про види діяльності (тобто: збирання безпечних/небезпечних відходів, оптова торгівля відходами та брухтом), або інформація про юридичну особу з Єдиного державного реєстру, яка міститься на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України (витяг, роздрукований з сайту, завірений печаткою підприємства та підписом уповноваженої на підприємстві особи);

- довідка підприємства, яке виконує збирання (заготівлю) відходів, щодо місцезнаходження заготівельних пунктів (майданчиків) на території України;

 • ) відходи та брухт (вторинна сировина), які отримані в результаті виробничих або інших операцій з переробки:

- документ,що несе відомості про непридатність виробів або частин цих виробів для прямого використання в промисловості та інших галузях економіки, які містять у собі чорні або кольорові метали чи їх сплави (промисловий металобрухт) і які за рішенням власника втратили експлуатаційну цінність внаслідок фізичного або морального зносу, а також вироби з металу, що мають непоправний брак, залишки чорних і кольорових металів і їх сплавів.

2 Для сертифікації походження послуг

2.1 Документи, що підтверджують виконання та походження послуг:

 • Статут підприємства та реєстраційні документи;
 • ліцензія на виконання послуг(якщо такі послуги підпадають під режим ліцензування);
 • штатний розпис підприємства;
 • довідка з державної організації про засоби, за допомогою яких виконують послуги (акти технічного огляду ДАІ тощо);
 • договори оренди рухомого та нерухомого майна, що забезпечують виконання послуг;
 • договори на виконання послуг;
 • довідка з банку про надходження коштів за виконання послуг;

опис послуг, що виконуються

3. Для сертифікації вільного продажу:

 • установчі документи та свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;
 • перелік товарів, на які необхідно оформити Сертифікат вільної торгівлі;
 • відомості про виробника товару - довідка про виробничу діяльність чи технологічний процес, за яким здійснюється виготовлення товару;
 • сертифікати якості, паспорти, маркування на товарі або тарі;
 • сертифікати відповідності товару;
 • ліцензія на виробництво товару (у передбачених законодавством випадках);
 • ідентифікаційний номер товару за міжнародною системою ЄАН - штрих-код (за наявності);
 • підтвердження про продаж товару на території України суб'єктам господарювання в Україні (2-3 покупцям, рахунки, платіжні документи та податкові накладні).

Які саме документи з вищезазначених мають бути надані замовником разом із заявкою-декларацією, визначає уповноважена особа торгово-промислової палати.

III. Сплатити за послугу.

Рахунок і додаткові консультації можна отримати в ДИРЕКЦІЯ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ ПОХОДЖЕННЯ

Медіа Партнери