(044) 584-28-24  |  (044) 584-28-36 (прес-служба)
м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33

Членство в Палаті

Як стати членом Палати

Для прийняття до членів Палати необхідно звернутись до регіональної ТПП, подати заяву, копію документа про державну реєстрацію, заповнену анкету встановленого зразка та сплатити вступний та членський внески, що встановлені в регіональних ТПП.

Членами Палати можуть бути юридичні особи, які створені і діють відповідно до законодавства України, та громадяни України, що зареєстровані як підприємці, та об`єднання підприємців.

Прийняття до складу членів Палати здійснюється керівними органами регіональних ТПП з подальшим повідомленням ТПП України.

Консультації з питань членства в Палаті надаються в ТПП України за тел. (044) 584 28 31, ел.адресою tlv-bsd@ucci.org.ua та регіональними ТПП.

Переваги членства

 • представлення і захист інтересів як в Україні, так і за її межами шляхом участі у роботі дорадчих органів Палати, комітетах підприємців, ділових рад, комісій і клубів;
 • сприяння розвитку зовнішньоекономічних зв`язків, експорту українських товарів і послуг;
 • отримання консультацій з питань, що належать до компетенції торгово-промислових палат;
 • сприяння у вирішенні питань членів Палати в регіонах через мережу регіональних ТПП;
 • участь у заходах, що проводяться ТПП України (форумах, конференціях, круглих столах, семінарах, виставках, ділових зустрічах з представниками зарубіжних ділових кіл тощо);
 • отримання інформації про ділові заходи, які проводяться в Україні та за кордоном, а також комерційних пропозицій зарубіжних компаній;
 • отримання рекомендаційних листів, що підтверджують членство в Палаті, для пред`явлення посольствам і діловим партнерам за кордоном;
 • отримання контактної інформації бази даних членів Палати з метою пошуку партнерів;
 • отримання безкоштовно електронних та друкованих видань ТПП України та регіональних ТПП;
 • першочергове обслуговування та отримання знижок до 20 % на окремі послуги Палати;
 • PR-підтримка.

Права та обов'язки членів торгово-промислової палати

Члени Палати мають право:

 • брати участь з вирішальним голосом у роботі загальних зборів (конференції) регіональної палати;
 • обирати делегатів на з'їзд ТПП України;
 • обирати та бути обраними до керівних органів регіональної палати та Торгово-промислової палати України;
 • виносити на розгляд загальних зборів (конференції), Ради (Президії) регіональної палати, а також з'їзду, Ради та Президії Торгово-промислової палати України пропозиції з питань, що входять до сфери діяльності, відповідно, регіональної палати та ТПП України;
 • отримувати від регіональної палати та ТПП України сприяння у вирішенні питань, що стосуються їх діяльності;
 • користуватися послугами регіональної палати та ТПП України у першочерговому порядку та на пільгових умовах, що визначаються їх керівними органами;
 • отримувати безкоштовно друковані видання регіональних палат.

Члени Палати зобов'язані:

 • активно сприяти реалізації статутних завдань і функцій Палати;
 • своєчасно вносити вступні та членські внески;
 • здійснювати свою діяльність за принципами поваги до партнера, добропорядності, не допускати випадків недобросовісної конкуренції.

Припинення членства в Палаті

Припинення членства в Палаті здійснюється на підставі письмової заяви до регіональної ТПП.

Член Палати, який не сплатив членські внески протягом року, може бути виключений з числа членів Палати.

У випадку невиконання членом Палати обовязків, передбачених її Статутом, рішення про виключення  з числа членів Палати приймаються Президією ТПП України або керівними органами регіональних ТПП з подальшим повідомленням ТПП України.

 

 

Членська спільнота

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для члества в палаті заповніть форму нижче і ми з Вами зв’яжемось