(044) 584-28-24  
Velyka Zhytomyrska Str. 33, Kyiv, 01601, Ukraine

Contacts

(044) 584-28-36

press@ucci.org.ua