(044) 584-28-24  
Velyka Zhytomyrska Str. 33, Kyiv, 01601, Ukraine

Ukrainian-Tajik Business Council

Sobir AZIMOV
phone: +38 093 864 2948