(044) 584-28-24  
Velyka Zhytomyrska Str. 33, Kyiv, 01601, Ukraine

Agriculture Committee

Oleh YUHNOVSKIY
phone: +380 44 583-50-69
phone/fax: +380 44 583-50-68

News